Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Polska widziana oczami dzieci"