Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku

  Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku powstał w październiku 1971 roku i nosił wówczas nazwę Gromadzkiego Ośrodka Kultury. Od początku aż do 1982 roku kierował nim Władyslaw Plichta. W ośrodku organizowano koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania z pisarzami, prelekcje. Działały w nim również miejscowe zespoły artystyczne, sekcje - fotograficzna, brydżowa, szachowa oraz kluby - dobrej płyty i "Złotego Wieku". Po śmierci W. Plichty kolejno dyrektorami GOK byli Stanisław Szczeciński, Lechosław Kaczorowski i Witold Sochaczewski. W 1993 roku pojawili się w Babiaku obecni animatorzy kultury - Mariola i Piotr Cedzidło, który od 1994r. został dyrektorem placówki. Wysiłek tych dwojga ludzi, mierzony sukcesami artystów, którymi sie opiekują, wiele razy owocował nagrodami. Wreszcie znaleźli się w elitarnym gronie laureatów nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Animator Kultury 2000". W 2000r. Gminnemu Ośrodkowi Kultury podporządkowano Bibliotekę Publiczną w Babiaku wraz z filiami w Brdowie i Bogusławicach. W 2011r. utworzono gminną instytucje kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku. Służy ona rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i czytelniczych środowiska Gminy Babiak oraz propagowaniu obrzędowości ludowej i obyczajów kulturowych. Działalność ta jest prowadzona poprzez funkcjonowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych, naukę gry na instrumentach muzycznych, wymianę i prezentację dorobku kulturalnego z ośrodkami i instytucjami kultury. Adresatami tych propozycji są wszyscy, którzy swój wolny czas pragną spędzić twórczo. GOKiBP współpracuje także ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum, Samorządowym Przedszkolem, OSP, parafią, oraz różnymi organizacjami społecznymi, w zakresie organizacji imprez okolicznościowych i uroczystości kościelnych, odbywających się w naszej miejscowości. GOKiBP wiele uwagi poświęca na podtrzymywanie tradycji i zwyczajów ludowych. Pod patronatem ośrodka, rozwija sie amatorski ruch artystyczny, reprezentowany przez następujące zespoły:

- Teatr Młodzieżowy "LEGENDA"
- Teatr Obrzędowy "BOROWIOKI"
- Zespół Ludowy Babiak
- Teatrzyk Muzyczny
- Chór Mieszany "DOMINANTA"
- Teatrzyk Dziecięcy "BAJKA"
- Gminna Orkiestra Dęta
- Zespół Taneczny "MONSTER KIDS"
- Chór "SOL-LA"
- Zespół Taneczny "MARŻONETKI" - Zespół Rockowy "NAJEMNIK"
- Zespół Regionalny "MAŁY BABIAK"
- Zespół folkowy "CORNI CHOPCY" - Koło Modelarskie "ORLIK"
- Kółko Plastyczne
- Kapela Ludowa Cedzidłów


Zespoły, które zakończyły działalność w GOK
- Kapela Ludowa "BOROWIOKI"
- Zespół Rockowy "KATECHEZA"
- Zespół Wokalny "HITHERTO"
- Zespół Taneczny "KOROKO"
- Kapela Ludowa "ŁAZISZCZOKI"
- Zespół Pieśni i Tańca Kujaw Borowych
- Zespół Rockowy "YELLOW MAGIC"
- Teatr Słowa i Ruchu
- Teatrzyk "GWIAZDECZKI"