BibliotekaGminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
w Babiaku

ul. Poznańska 2
62 – 620 Babiak
tel: (063) 27 11 767
e-mail: bibliotekababiak@op.pl

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek
09:00 - 16:00

Wtorek
09:00 - 16:00

Środa
09:00 - 16:00

Czwartek
09:00 - 16:00

Piątek
09:00 - 17:00

Sobota
08:00 - 14:00
(PIERWSZA I OSTATNIA SOBOTA MIESIĄCA)Filia Biblioteczna w Brdowie

Zespół Szkół w Brdowie
ul. Mickiewicza 8
62 – 620 Babiak

Godziny otwarcia:

Wtorek
09:00 - 14:00

Czwartek
09:00 - 14:00


    Gromadzka Biblioteka Publiczna w Babiaku została założona w 1949 r. i prowadzona przez panią Helenę Jarońską.. Biblioteka mieściła się w Gmachu Prezydium. Na początku liczyła 289 tomów książek z którego korzystało 162 czytelników. W 1949 roku przybyło 800 wol. Na terenie Gromady biblioteka założyła 6 punktów bibliotecznych: w Brdowie, Kiełczewie, Sokołowie, Wrzącej Wielkiej, Wiecininie i Zaryniu. Punkty mieściły się przy szkołach i obsługiwane były przez nauczycieli. W roku 1951 kierownictwo biblioteki objęła Helena Grabowska, która pracowała do 1973 roku.
W latach 1973-1977 kierownictwo biblioteki zmieniało się. W tym czasie pracowały: Józefa Cozac, Genowefa Barańska, Teresa Racinowska i Elżbieta Siedlewska. Od 15.08.1978 kierownikiem biblioteki została pani Urszula Michalska.
Od 1980 roku biblioteka mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku.
Dla ówczesnych działaczy kultury stało się jasne, że biblioteka nie może ograniczać się do mechanicznej obsługi czytelnika. Dla młodych czytelników jest to placówka wychowawcza i kulturalno-oświatowa. Księgozbiór biblioteki wzbogacał się w nową literaturę, przystąpiono do opracowywania książek- katalogowanie i klasyfikowanie. Wzrastało też czytelnictwo, zwiększało się zainteresowanie czytelników, kadra podnosiła kwalifikacje zawodowe. W bibliotece zaczęto propagować książkę i czytelnictwo poprzez hasła o książce, plakaty, wystawki i prelekcje. Organizowano spotkania autorskie z pisarzami, konkursy dobrego czytania, zespoły czytelnicze. W spotkaniach autorskich uczestniczyli m.in. Włodzimierz Ścisłowski, Bronisław Dostatni, Eugeniusz Paukszta, Stefan Rusin, red. naczelny Przeglądu Konińskiego Ryszard Sławiński oraz Jerzy Męczyński.
W roku 1975 zostały zniesione powiaty. Utworzono 49 nowych województw. Biblioteka gminna podlegała bezpośrednio Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Koninie, która sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną biblioteki, nadzoruje rozwój sieci i kadry w bibliotekach całego województwa.
Niepomyślnym wydarzeniem w historii biblioteki było jej zalanie w 1987 roku.. W wyniku tego biblioteka zawiesiła swoją działalność na okres 4 miesięcy. Bardzo ucierpiał na tym księgozbiór biblioteki- 982 pozycje książkowe zostały wycofane.
Od 1990 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Babiaku jest placówką podległą władzom lokalnego samorządu terytorialnego.
Do dyspozycji użytkowników jest 15 tytułów czasopism. W 1993 roku Rada Gminy zmieniła nazewnictwo biblioteki na Samorządową Bibliotekę Gminy Babiak. Biblioteka ma dziś 2 filie w Brdowie i Bogusławicach i zatrudnionych jest 2 bibliotekarzy.
Po 50 latach funkcjonowania biblioteki jako oddzielnej placówki. Rada Gminy podjęła uchwałę, w myśl której biblioteka została połączona z Domem Kultury w jedną placówkę - Gminny Ośrodek Kultury.
Biblioteki współpracują ze Szkołami Podstawowymi, Gimnazjami oraz Przedszkolami. Uczestniczy w różnego rodzaju konkursach, obchodach Dni Babiaka oraz imprezach okolicznościowych. Sama również organizuje konkursy czytelnicze, plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Księgozbiór bibliotek w 2006 roku ogółem w Gminie wynosi 27285 wol. książek.
Literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 7029.
Literatury pięknej dla dorosłych – 13058. Literatury niebeletrystycznej – 7198.

Od marca 2006 roku Gminna Biblioteka w Babiaku w ramach programu „IKONKA” otrzymała 3 zestawy komputerowe od Ministerstwa Nauki i Informacji. Czytelnicy mogą z nich korzystać bezpłatnie.