Udział Chóru Mieszanego "Dominanta" oraz Gminnej Orkiestry Dętej w uroczystościach wielkanocnych