Występ na IV. Budzisławskim Jarmarku Twórczości Ludowej