Projekt pn. "Wyposażenie sali edukacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej"