Tajemnica zaginionych liter - Teatr "Maska" z Krakowa