Wyjazd Zespołów GOKiBP na Dni wierzbinka oraz na Przegląd "W stronę tradycji" do Konina