Podsumowanie projektu pn. “Babiacka historia wiecznie żywa”